skip to Main Content

Om vaktmesteren

Arbeidstid: (man-fre) fra 08:00 – 16:00, kjernetid 9:00 – 15:00.

Tjenester som skal utføres jevnlig

 • Vaskeriet
  • Kontroll/smøring av maskiner, dørerog vinduer.
  • Tømme søppelkasse.
  • Generelt rydding og renhold.
 • Avlesing av målere (vaskeri,motorvarmere)
 • Vedlikeholde lager med maling (kontrollog innkjøp)
 • Tilsyn og rep av ventilasjonsanlegg (barnehage)
 • Renhold av vei, fortau og gangvei (feiing og spyling)
 • Rydding og bortkjøring av hageavfall
 • Rydde området og søplehusene for søppel, bortkjøring
 • Hogge, sage frese opp hageavfall
 • Snøbrøyting, skraping, strøing og fresing av kanter og bortkjøring av snø
 • Plenklipping på fellesarealer
 • Anskaffer og deler ut nøkler etter behov (vaskeri og motorvarmere)
 • Skriver ut parkeringsoblater etter behov
 • Bestiller kontroll fra parkeringsselskap ved behov

Hver vår

 • Bestille container (medfører alltid en del sammenpressing av søppelet, rydding)
 • Gjødsling, kalking og nysåing av gressflater
 • Vanning i blomsterbed, busker og hekker ved sterk tørke

Sommer

 • Sprøyting mot ugress i blomsterbed, busker, hekker, rundt trær

Senvinter

 • Kontroll / rens av takrenner
 • Beskjæring av trær, busker og hekker
 • Rigge opp juletrær, bistå ved «tenning av juletre»

Etter behov

 • Tømme myntautomat i vaskeriet og levere til banken
 • Kontroll og rensing av sandfangskum (sluket i kjellernedgangene)

Ettersyn

 • Belysning (skifte lyspærer)
 • Motorvarmere (oppretting, skifte enkelte ødelagte ur)
 • Produksjon av parkeringsoblater
 • Søpleskur (diverse småreparasjoner)
 • Ettersyn på maskiner (smøring, oljeskift, smårep)
 • Større reparasjoner på traktor og klipper (deleskifte, sveising)
Back To Top