skip to Main Content

Parkering Lille Langerud Velforening

 • Alle leiligheter har fast parkeringsplass, se oversikt over plassene her…
 • Det er viktig at alle benytter sin faste parkeringsplass og ikke plasserer bilen sin på
  gjesteparkeringen eller på områder som ikke er regulert.
 • Det finnes gjesteplasser som besøkende kan benytte. Du får oblat av den du besøker. Se oversikt over plassene her…
 • Om du mangler oblat, ta kontakt med Vaktmester Arne Skogheim.
 • Alle som disponerer fast plass betaler for denne. Den koster 50 kr pr mnd og legges på fellesavgiften (første gang 01.01.2021).
 • Dersom man ikke ønsker fast plass må dette meldes styret innen 1. oktober. Dette vil gi fritak for å betale de 50 kr pr mnd.
 • Dersom man sier ifra seg plassen gjelder det kun midlertidig. En har allikevel rett til den tildelte plassen på et senere tidspunkt dersom behovet skulle melde seg. Det gjelder imidlertid visse frister for å melde inn, som fremgår av «Parkeringsbestemmelser»
 • Vi har anlegg for lading av elbiler og tilkobling av motorvarmer. Les mer under motorvarmer-el-biler/

De viktigste parkeringsreglene

 • For å parkere på vårt område må du ha gyldig parkeringsoblat
 • Beboere med flere kjøretøy kan benytte gjesteparkeringen dersom de har oblat.
 • Det er generelt parkeringsforbud på området med unntak av anviste plasser. 
 • Det generelle p-forbudet gjelder også stikk- og gangveier, men motorsykler er unntatt fra
  forbudet
 • Tilhengere, campingvogner, campingbiler, lastebiler eller busser kan ikke
  hensettes på gjesteplasser.
 • Ved inn- eller utflytting, varelevering eller av- og påstigning kan kjøretøy hensettes utenfor
  anvist plass. Det skal da være regelmessig aktivitet ved kjøretøyet. Dersom det ikke er
  regelmessig aktivitet, kan sanksjon ilegges etter 15 minutter.
 • De to plassene utenfor barnehagen vil ha max p-tid på 15 minutter man-fredag 07:00-17:00 for
  henting og levering i barnehagen. Øvrige tidsrom vil disse plassene fungere som
  gjesteparkering.
 • Parkeringsreguleringen gjelder ikke Langerudsvingen fra Østensjøveien til Barnehageveien og
  Langerundhaugen fra Østensjøveien til ca start av garasjene.

Parkeringsbestemmelser

Informasjon om våre parkeringsbestemmeler finner du her….

Informasjon om parkeringskontroll på vårt område finner du her…

Back To Top