skip to Main Content

Parkering Lille Langerud Velforening

 • For å parkere på vårt område må du ha parkeringsoblat
 • Alle leiligheter har fast parkeringsplass, se oversikt over plassene her…
 • Det finnes gjesteplasser som besøkende kan benytte. Du får oblat av den du besøker. Se oversikt over plassene her…
 • Alle som disponerer fast plass betaler for denne. Den koster 50 kr pr mnd og legges på fellesavgiften (første gang 01.01.2021).
 • Dersom man ikke ønsker fast plass må dette meldes styret innen 1. oktober. Dette vil gi fritak for å betale de 50 kr pr mnd.
 • Dersom man sier ifra seg plassen gjelder det kun midlertidig. En har allikevel rett til den tildelte plassen på et senere tidspunkt dersom behovet skulle melde seg. Det gjelder imidlertid visse frister for å melde inn, som fremgår av «Parkeringsbestemmelser»
 • Det er fastsatt nærmere regler for disponering av plassen, hva man skal gjøre hvis man ikke har behov for plassen, og bestemmelser for om man kan la andre benytte plassen. Detaljene om dette kan man lese i «Parkeringsbestemmelser»
 • Du kan bestille Zapcharger PRO el-bil lader fra Smart Elektro som monteres på din stolpe. Dette koster for tiden 21.000 kr og betales av beboer. Ta kontakt med styret for bestilling. 
 • Dersom du ønsker vanlig motorvarmer må du bestille et motorvarmeradapter i tillegg til el-bil laderen. Denne koster 2099 kr.
 • De som har elbillader vil få egen faktura for bruken av denne fra Fortum. Fakturaen vil bestå av et fastbeløp, for øyeblikket 59 kr pr mnd samt den strømmen den enkelte benytter, for øyeblikket satt til kr 1,20 pr kwh. I tillegg tar Fortum en oppstartsavgift på 250 kr som kommer på første faktura fra Fortum.
 • Dersom du har endeparkering gir styret et tilskudd på inntil 5.000 kr for å legge strøm frem til parkeringsplassen. Ta kontakt med styret på [email protected] 

Parkeringsbestemmelser

Informasjon om våre parkeringsbestemmeler finner du her….

Back To Top