skip to Main Content

Ekstraordinært årsmøte 09.06.2020-16.06.2020

Agenda med sakspapirer finner du er: Ekstraordinært årsmøte LLV juni 2020

Årsmøte 28.04.2020-05.05.2020 (digitalt årsmøte)

Agenda, årsmelding og vedlegg finner du her: Årsmøte LLV 28-04-2020 innkalling årsmelding og regnskap  

Årsmøte 24.04.2019

Agenda, årsmelding og vedlegg finner du her: Årsmøte LLV 24-04-2019 innkalling årsmelding og regnskap

Årsmøte 03.05.2018

Agenda, årsmelding og vedlegg finner du her: Årsmøte LLV 03-05-2018 innkalling årsmelding og regnskap

 Årsmøte 04.05.2017

Agenda, årsmelding og vedlegg finner du her: Årsmøte LLV 04-05-2017 innkalling, årsmelding og regnskap

Back To Top