skip to Main Content

Vedlikehold

LLV har ansvaret for vedlikehold av søppelhusene. Maling og annet vedlikehold tas av vaktmester eller på dugnad. Pass på at barn ikke klatrer på takene. Bortsett fra faren for å falle ned, er dette med på å skade takbelegget med på- følgende vanninntrenging og råteproblemer.

Søppelhåndtering

Se også Kildesortering ogOrdensreglene. Vi kan bli bedre til å håndtere vårt søppel:
– Husk kildesortering.
– Ikke fyll mer enn at lokket kan lukkes (søppelkassene).
– Søppelkassene er kun for husholdningsavfall–ikke rester etter oppussing, glass, batterier, elektrisk utstyr osv.

Back To Top