skip to Main Content

Søppelhåndtering

  • Husk kildesortering.
  • Ikke fyll mer enn at lokket kan lukkes (søppelkassene).
  • Ikke sett søppel ved siden av kontainerne
  • Søppelkassene er kun for husholdningsavfall – ikke rester etter oppussing, maling, glass, batterier, elektrisk utstyr osv.
  • Har du mye papp eller isopor etter innkjøp, så må du selv kjøre det bort til en gjenbruksstasjon. Dette gjelder flyttekasser, matkasser, emballasje etter møbler samt brune- og hvitevarer

Se også ordensreglene §4.

§4. Avfall som kastes i søppelkassene skal være forsvarlig innpakket, og kassene må ikke fylles mer enn at lokket slutter tett. Husk kildesortering av avfallet. Kassene i søppelhusene er kun for husholdningsavfall og papir. Glass kastes i glassigloen i Langerudhaugen. Annet av leveres til en miljøstasjon.
Hvis ikke annet er avtalt mellom beboerne, er alle kassene i et søppelhuset felles for dem som sogner til huset.
De som sogner til hvert søppelhus skal på dugnad holde huset og søppelkassene ryddig og rent.

For annet avfall henvises til kommunale gjenbruksstasjoner:

Vedlikehold

LLV har ansvaret for vedlikehold av søppelhusene. Maling og annet vedlikehold tas av vaktmester eller på dugnad. Pass på at barn ikke klatrer på takene. Bortsett fra faren for å falle ned, er dette med på å skade takbelegget med på- følgende vanninntrenging og råteproblemer.

Back To Top