skip to Main Content

Velforeningen har en felles husforsikring hos Gjensidige.

Forsikringsnummer: 90125171 (fra 01.02.2021)

Om uhellet skulle være ute

Ved skade kan du ringe Gjensidige døgnet rundt på telefon 915 03100, eller melde din sak via forsikringsselskapets nettsider

Beboer skal samtidig underrette styret om skaden. Styret er imidlertid ikke part i saksbehandlingen mellom forsikringsselskap og beboer.

Eventuelle spørsmål om avtalen rettes til Styret på e-post [email protected] 

Anticimex skadedyrbekjempelse

Ved skadedyr, kontakt Anticimex på tlf 815 48 250, mandag-fredag kl 8.00-16.00

Om forsikringen

Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger med veggfast utstyr. Oppstår det skade i leiligheten, skal beboer sørge for å begrense skadeomfanget og prøve å kartlegge årsaken til skaden. Dette innebærer at beboer kan kontakte håndverkere (f.eks.rørlegger) før takstmann har blitt kontaktet.

Den enkelte beboer må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Dersom skaden dekkes av velforeningens felles forsikring, men årsaken til skaden skyldes uaktsomhet, manglende vedlikehold eller annen hendelse på et område der beboer har vedlikeholds- og utbedringsansvaret, må beboer selv betale den enhver tid gjeldende egenandelen. Pr. februar 2021 er egenandelen på kr 10.000-. Skyldes skaden forhold som ligger til velforeningens vedlikeholdsansvar dekkes egenandelen av velforeningen.

For at velforeningen skal overta ansvar for bygningsmessige endringer skal slike endringer være utført av godkjente håndverkere med ansvarsrett, og styret skal motta rapport over utført arbeid fra en med slik ansvarsrett før forsikringen trer i kraft.

Back To Top