skip to Main Content

Ved ønske om felling av trær på fellesområder i LLV må du søke styret.

For søknaden gjelder følgende:

  1. Det skal fremgå tydelig hvem som fremmer ønsket.
  2. Tre eller trær som ønskes felt skal tydelig beskrives ved hjelp av kartskisse og bilder.
  3. Det skal oppgis en god begrunnelse for ønske om felling.
  4. Dersom begrunnelsen er at treet eller trærne anses å kunne utgjøre en fare på grunn av sykdom, alder eller annen skade, vil styret om nødvendig konsultere en sakkyndig for uttalelse. Om konklusjonen tilsier at det foreligger en fare, vil styret sørge for felling av aktuelle trær for fellesskapets regning.
  5. Hvis treet eller trærne anses som friske og/eller ikke å utgjøre noen fare, må alle naboer som vil være berørt av fellingen uttale seg.
  6. Det er styret som fatter den endelige beslutningen om felling.
  7. Dersom trær vedtas felt etter annen begrunnelse enn beskrevet i punkt 4, er det opp til beboerne selv å få det utført. Vaktmester kan være behjelpelig, men kan ikke pålegges å gjøre det hvis han ikke anser det som trygt for seg selv eller omgivelsene.
  8. Felling skal ikke igangsettes før det foreligger en skriftlig tillatelse fra styret.

 

Styret i Lille Langerud Velforening

Back To Top