skip to Main Content

Bruk av motorkjøretøy på stikkveiene er kun tillatt for nødvendig transport: kjøring av funksjonshemmede, større gjenstander (TV, kjøleskap, møbler)osv. Parkering på stikkveiene er ikke tillatt.

Vær klar over at stikkveiene ikke er fundamentert som kjørevei og kan ta skade av mye kjøring eller lengre tids parkering. Spesielt gjelder dette kantene og spesielt utsatt er veien når grunnen er gjennomtrukket av vann.

Inngangspartiene og stikkveien utenfor boligen skal holdes rene og ordentlige av beboerne

Back To Top