skip to Main Content

Plener og beplantning skal tas vare på og vedlikeholdes. Beboere oppfordres til å vedlikeholde beplantning som er i nærheten av sin bolig. Trær som står på fellesareal kan ikke felles eller beskjæres uten skriftlig samtykke fra styret. Plenene skal ikke brukes når bakken er sterkt oppbløtt av regnvær eller vårløsning, da det skader plenen. Det skal ikke settes opp gjerder eller annen type stengsel på fellesområdene for å hindre fri ferdsel. Flaggstenger, antenner, varmepumpe eller lignende utvendig synlig eller støyende installasjoner kan ikke settes opp uten godkjenning fra styret.

Felling av trær

Ved ønske om felling av trær på fellesområder i LLV må du søke styret. Se egen prosedyre: www.lillelangerud.no/viktig-informasjon/felling-av-traer/

Back To Top