skip to Main Content

Barnehagen

Barnehagen leies ut til Oslo kommune som står for driften av barnehagen. Barnehagen kan leies ut til beboere for mindre arrangementer. Ta kontakt med barnehagepersonalet for å avtale leie.

Vaskeriet

Kjelleren i barnehagebygningen benyttes av LLV som vaskeri og lager (maling (som må stå frostfritt) pluss noe hageutstyr). Vaskeriet inneholder bløtleggingskummer, stor vaskemaskin (også egnet for store ting som filleryer ol.), en kraftig sentrifuge og en stor tørketrommel. Maskinene er fra «tidenes morgen» og vedlikeholdes av vaktmester. Strømforbruket dekkes av en myntautomat. «Åpningstiden» er fra kl. 6.00 og frem til kl. 24.00. NB! Utenfor denne tiden aktiveres alarmanlegget.

Hver husstand hadde en gang hver sin nøkkel, men etter hvert er lås blitt skiftet og ikke alle følte de hadde behov for å benytte vaskeriet. Mangler du nøkkel, kan du låne av nabo eller vaktmester, eller du kan kjøpe en av vaktmester.

Back To Top