skip to Main Content

Barn skal i størst mulig utstrekning få utfolde seg fritt på lekeplasser og fellesområder. Utendørs lek og sportslig aktiviteter må ikke volde skade på grøntanlegg eller bygninger. Aktiviteter som for eksempel fotballsparking, bandy-og ishockeyspill skal foregå på plasser som er egnet for dette. Sykling på stikkveier skal foregå varsomt og hensynsfullt så det ikke kan oppstå fare eller skade.

Back To Top