skip to Main Content

Tildeling av garasjer på Trekanttomta klart

Årsmøtet i Lille Langerud Velforening vedtok 03.05.2018 at tildeling av garasjer på trekanttomta skulle foretas ved loddtrekning  blant de som søkte om garasje. Det var kommet inn totalt 20 søknader, der 13 var i prioritert gruppe.

Trekningen ble foretatt 23.10.2018 av forretningsfører Knut Egger.
Fra styret stilte Haakon Smeby og Tore Myrvold som vitner.

De heldige ble:

  1. Ottar Haugbo, Langerudsvingen 5F
  2. Hilde Breivik, Langerudsvingen 1B
  3. Grethe Grøndal, Langerudhaugen 2A
  4. Bård Mohus, Langerudsvingen 9H
  5. Turid Woll, Langerudsvingen 12C

Det ble også trukket reserver, om noen av de 5 skulle trekke seg fra prosjektet.
Følgende reserver ble trukket i prioritert rekkefølge:

  1. Anne Karlsen, Langerudhaugen 12C
  2. Jon Bråte, Langerudhaugen 14D
  3. Christian Falao, Langerudsvingen 1E

Vinnerne vil bli kontaktet og innkalt til et møte for stiftelse av garasjelaget i løpet av november.

 

med vennlig hilsen
for Styret i Lille Langerud Velforening

Haakon Smeby

Back To Top