skip to Main Content

Husene i Lille Langerud Velforening er tegnet og prosjektert av arkitekt Kirsten Sinding Larsen og ble bygget i perioden 1947-1949. Hovedentreprenør var Ingeniør O. Wingaard og byggingen ble finansiert gjennom Husbanken. 

Som de fleste fellesskap av denne type på den tiden ble det organisert som et sambyggelag med aksjeleiligheter – Lille Langerud Sambyggelag AS. På slutten av 1970 tallet, da det var som mest populært å løse opp borettslag og sambyggelag, ble også Lille Langerud Sambyggelag oppløst. Alle husene ble selveiere, og fikk tildelt sin egen tomt med eget gårds- og bruksnummer.

Fellesarealene ble også registrert med egne gårds- og bruksnummer. De som den gangen bodde på området ønsket å beholde det beste fra det gamle systemet, og samtidig oppnå det beste i det nye systemet. Det ble grunnlaget for Lille Langerud Velforening, og det fellesskapet vi har i dag. Velforeningens konstituerende generalforsamling fant sted 28.10.1980. To tomteareal er bygslet ut til garasjelag for beboere i LLV.

Back To Top