skip to Main Content

Innkalling til Årsmøte i Lille Langerud Velforening 24. april 2019

Det innkalles til årsmøte for Lille Langerud Velforening 24. april 2019 kl 18.00 i havestuen på Abildsø skole. 

Dokumenter med innkalling, årsmelding og regnskap finner du her:
https://www.lillelangerud.no/viktig-informasjon/innkalling-til-arsmote/ 

 

Lille Langerud, 10. april 2019

Med vennlig hilsen
Styret i Lille Langerud Velforening

Back To Top