skip to Main Content

INNBETALING AV BELØP TIL VEDLIKEHOLD MED BETALINGSFRIST 31.01.2019

LILLE LANGERUD VELFORENING

                                                                                                          18.12.2018

Til velforeningens medlemmer

 

INNBETALING AV BELØP TIL VEDLIKEHOLD

Årsmøtet i 2017 vedtok at alle medlemmer skal innbetale et beløp i h.h.v. 2018 og 2019 til velforeningens vedlikehold av bl.a. tak og trapper.

Beløpet den enkelte skal innbetale for 2019 fremkommer av tabellen nedenfor. Beløpet skal innbetales til:

Lille Langerud Velforening: bankkonto: 8200 01 20193

Innen 31.01.2019

Merk innbetaling med navn og «vedlikehold 2019»

Beløpet som skal innbetales er:

Hustype:

Antall boliger

Månedlig fellesavgift ekskl. betaling for parkeringsplass

Beløp til innbetaling

(i kroner)

 

 

 

 

Type A

63

 3296

35 000

Type B/C

27

 3702

39 311

Type D

1

 2436

25 868

Type E

13

 3048

32 367

For å finne rett beløp sjekk mot den månedlige fellesavgiften (husleien) ekskl. betaling for parkeringsplass

Dersom det er noe du lurer på, ta kontakt med undertegnede på telefon 950 32 015 eller på mail: [email protected]

Forretningsfører ønsker samtidig alle en riktig god jul og et godt år i 2019.

 

Knut Egger

forretningsfører

Back To Top