skip to Main Content

Informasjonsskriv – oktober 2018

Nettsiden til Lille Langerud Velforening
Styret vil nok en gang oppfordre alle beboere om å registrere seg på lillelangerud.no (helt nederst på siden) for å motta informasjon fra styret på epost. Vedtekter, retningslinjer og mye annen nyttig informasjon er tilgjengelig på nettsiden.

Utbedring av takene
På årsmøtet i Lille Langerud Velforening (LLV) i mai 2018 ble planlagt prosess for utbedring av takene i 2019 presentert og vedtatt. Styret har igangsatt prosessen ved å ha inngått avtale med en uavhengig takkonsulent som skal bistå med prosjektet. Valg av utførende entreprenør ventes gjort etter nyttår, etter en gjennomført anbudsrunde med flere aktører. Arbeidene planlegges fortsatt utført i perioden april – september 2019.

Ekstra beboerbetaling i januar 2019
Årsmøtet i mai 2017 vedtok ekstra innbetaling til LLV fra beboerne i januar 2018 og januar 2019 med bakgrunn i planlagte og vedtatte tak- og trappeprosjekter. På årsmøtet i mai informerte forretningsfører Knut Egger om at alle hadde betalt sin andel i 2018. Knut Egger vil også håndtere og senere informere om den ekstra betalingen som skal skje fra beboerne til LLV i januar 2019, med bakgrunn i årsmøtevedtaket fra 2017.

Skifte tak på søppelskurene
Takene på søppelskurene har lenge vært i dårlig stand. Etter en befaring med Arne Skogheim har styret konkludert med at alle takene må skiftes ut. Arbeidene er i gang. Denne type utskiftninger dekkes av det ordinære årlige vedlikeholdsbudsjettet.

Trærne på Velforeningens område
Mange av trærne på Velforeningens område begynner å bli gamle og store. Styret har bestilt en rapport fra en ekspert på trær (arborist). Trær som det kan være fare for at velter, knekker e.l. vil bli fjernet med bakgrunn i rapporten.

Hunder skal holdes i bånd
Styret minner om at hunder på området skal holdes i bånd, og at dyreeiere må påse at dyr ikke er til sjenanse for andre beboere. Ordensreglene våre finnes på lillelangerud.no/bestemmelser/ordensregler. 

Nytt styre våren 2019 – er det din tur til å bidra i styret nå?
Styret velges neste gang av årsmøtet i april/mai 2019. Nåværende styreleder og minst to av styrets øvrige medlemmer trer da ut av styret. Styrearbeidet i LLV skjer i regi av beboerne, så det er over tid viktig at alle som kan bidra stiller seg disponible og melder seg for styrearbeid. Valgkomiteen, som består av Rita Bergersen ([email protected]), Hege Dammerud ([email protected]) og Anders Holth Johansen ([email protected]), vil til våren fremme et forslag til nytt styre som årsmøtet skal stemme over.

Julegrantenning
I år er det Langerudsvingen 9 sin tur til å arrangere julegrantenning. Informasjon og materiell kan innhentes fra Langerudhaugen 14.

Garasjer på trekanttomta
20 beboere ønsket å kjøpe garasje på trekanttomta, hvorav 13 var prioriterte søkere. Det skal bygges 5 garasjer. Trekning blant de prioriterte søkerne vil bli foretatt snarlig.

Protokollen fra årsmøtet 3. mai 2018
Protokollen fra årsmøtet i mai ble i etterkant av årsmøtet lagt ut på nettsiden til Lille Langerud Velforening. Vedlagt følger papirkopi av den samme protokollen.

 

Lille Langerud, 3. oktober 2018

Med vennlig hilsen
Styret i Lille Langerud Velforening

Back To Top