skip to Main Content

Informasjonsskriv – mars 2019

Årsmøte 24. april
Det blir årsmøte for Lille Langerud Velforening (LLV) 24. april 2019 kl 18.00 på Abildsø skole i Havestuen. På årsmøtet vil styret blant annet orientere om prosjektene med henholdsvis tak, garasjer, parkering og trappene. Alle beboere kan også melde inn saker for behandling på årsmøtet. Saker som beboere ønsker å fremme på årsmøtet må være sendt på e-post til styret ([email protected]) innen 6. april.

Valg av nytt styre
Ved hvert årsmøte velges nye medlemmer til styret i LLV. I år vil styreleder og to styremedlemmer fratre.
Valgkomiteen (Anders Holth Johansen, Hege Dammerud og Rita Bergersen) vil basert på aktuelle kandidater fremme et forslag til nytt styre som årsmøtet skal stemme over. Styrearbeidet i LLV skjer i regi av beboerne, så det er over tid viktig at alle stiller seg disponible og melder seg for styrearbeid.    

Vårdugnad 7. og 8. mai
Det blir dugnad 7. og 8. mai. I den forbindelse vil styret anmode alle beboere om å rydde og rengjøre på for- og baksiden av alle boenheter. Før dugnaden lager styret en liste over oppgaver som skal gjøres på fellesområdene.

Oppmøte: Barnehagen kl. 18.00. Ta med det du har av dugnadsutstyr. 

Containere: uke 18
Benytt anledningen til å bli kvitt oppsamlet skrot. Husk at spesialavfall som elektriske artikler, maling, olje, impregnert tre, bildekk o.l ikke skal kastes her. Har du pusset opp huset, så skal heller ikke containeren benyttes for avfall fra dette. Vi anbefaler Grønmo for slikt. 

Nettsiden til Lille Langerud Velforening
Styret vil oppfordre alle beboere om å holde seg oppdatert ift. vedtekter, retningslinjer, nyheter mv. ved å anvende nettsiden: lillelangerud.no. Alle kan abonnere på nyheter fra styret ved å registrere seg på nettsiden.

Lille Langerud, 26. mars 2019

Med vennlig hilsen
Styret i Lille Langerud Velforening

Back To Top