skip to Main Content

Informasjonsskriv februar 2020

Årsmøte 28. april 2020
Det blir årsmøte for Lille Langerud Velforening (LLV) 28. april 2020 kl 18.00 på Abildsø skole i Havestuen. På årsmøtet vil styret blant annet orientere om prosjektene vedrørende parkering/el-bil lading og trappene. Vår nye forretningsfører, OBOS, vil også være tilstede for å svare på spørsmål. Alle medlemmer kan melde inn saker for behandling på årsmøtet. Saker som medlemmene ønsker å fremme på årsmøtet må være sendt på e-post til styret ([email protected]) innen 6. april

Valg av nytt styre
Ved hvert årsmøte velges nye medlemmer til styret i LLV. I år trenger vi ett nytt styremedlem.
Valgkomiteen, som er Tore Myrvold, vil basert på aktuelle kandidater fremme et forslag til nytt styre som årsmøtet skal stemme over. Styrearbeidet i LLV skjer i regi av beboerne, så det er over tid viktig at alle stiller seg disponible og melder seg for styrearbeid.    

Containere: uke 18
Benytt anledningen til å bli kvitt oppsamlet skrot. Husk at spesialavfall som elektriske artikler, maling, olje, impregnert tre, bildekk o.l ikke skal kastes her. Har du pusset opp huset, så skal heller ikke containeren benyttes for avfall fra dette. Vi anbefaler Grønmo eller avfallsstasjonen på Ryen for slikt. 

Nettsiden til Lille Langerud Velforening
Styret vil oppfordre alle beboere om å holde seg oppdatert ift. vedtekter, retningslinjer, nyheter mv. ved å anvende nettsiden: lillelangerud.no. Alle kan abonnere på nyheter fra styret ved å registrere seg på nettsiden.

Lille Langerud, 27. februar 2020

Med vennlig hilsen
Styret i Lille Langerud Velforening

Back To Top