skip to Main Content

Trinnvis bruksanvisning utbedring av trapper

Det følgende er en trinnvis beskrivelse av arbeidet. Punkt 1. til 4. samt 9. og 10. representerer det som gjøres, mens punkt 5. til 8. representerer det man bør gjøre for å få trappene i best mulig stand. Det er viktig at arbeidet gjøres grundig og riktig.

Fjern aktuelle fliser (slaghammer og bredmeisel) og ellers alt som er løst eller som er i ferd med å løsne. Hogg bort alt som er skadet eller er løst og børst porøse områder.

 1. Slip alle flater (repos, opptrinn, inntrinn) med slipemaskin. Det anbefales å bruke tilkoplet støvsuger. Alt belegget (gammelt lim ol.) må fjernes. Husk vernebriller!
 2. Dersom det oppdages sprekker i overflatedekket, kontakt Arne for videre rådgivning.
 3. Når alt løst materiale er borte, må du behandle såroverflaten med primer. Den binder og gjør at betongen fester bedre til underlaget. Spe ut flaskens innhold i henhold til etiketten. Vi benytter Hey’di KZ som tynnes med vann.
 4. Bland mørtelen godt slik at det ikke er noen klumper i den. En kraftig drill med en sementblander (visp) montert på letter arbeidet. Herder etter 4 timer.
 5. Reparer skadede områder. Etter at du har lagt på mørtelen lar du den tørke en før du finjusterer. Er det veldig store skader, må du bygge en forskaling.
 6. Med pussebrett (pensel eller murerskje) kan man etter at støpen har tørket litt, justere overflaten slik at den blir slett og fin. Dekk over med plast, våt strie el. og dusj overflaten forsiktig dersom det er varmt ute slik at støpen ikke tørker for fort, da kan man få sprekker.
 7. Avhengig av behov, kan det etter tørking slipes over nystøpte områder for å fjerne ujevnheter eller for å glatte ut skjøter. Nystøpte områder må ha 4 timers tørk før håndsliping.
 8. Når jobben er gjort og trappa ser bra ut, skal hele overflaten på trappa impregneres. Impregnering er tilgjengelig i vaskeriet. Vi benytter ett strøk med Nordsjø pro lithurin 1 pluss ett strøk med Nordsjø pro lithurin 2.
 9. Trappetrinnene kan males, men det anbefales ikke da den blir meget glatt når snøen.

Dugnadsarbeidet på trappen er ferdig!

Kort om materialene

Mørtel

Ready Rep er en 2-komponent reparasjonsmørtel basert på metylmetakrylat (MMA) som bindemiddel, og en blanding av spesialgradert sand og filler, samt herdepulver.

Primer

Hey’di KZ er en flytende latex-tilsetning for mur, puss og spesialmørtler. Benyttes også til priming/grunning for støp og sparkelmasser. Hey’di KZ forbedrer mørtelens bruksegenskaper, og sikrer god heft til underlaget.

Impregnering

Foreløpig liste. Pruktet er ikke endelig bestemt. Nordsjø eller Antipluviol W.

Nordsjø pro lithurin 1 10l

Professional Lithurin 1 støv­binder, herder og beskytter betongflater i industri- og lagerlokaler, maskinhaller, hage­heller, fortausplater mm. Profes­sional Lithurin 1 (kr 1299) må alltid brukes i kombinasjon med Lithurin 2.

Sentrale produktegenskaper
Professional Lithurin 1 støvbinder, herder og beskytter betongflater i industri- og lagerlokaler, maskinhaller, hageheller, fortausplater mm. Professional Lithurin 1 må alltid brukes i kombinasjon med Lithurin 2.

Brukerveiledning
Flaten skal være tørr og ren for støv. To behandlinger utføres, først med Professional Lithurin 1 som spes med like store deler vann. Etterpå påføres Professional Lithurin 2 Special. Andre behandlingen kan gjøres etter den første har tørket over natten. Mal ikke under +5 ºC

Teknisk informasjon

 • Antall påføringer/behandlinger: 1
 • Tørketid: 16 timer
 • Overmalingstørr etter: 16 timer
 • Emballasje: 10L
 • Rengjør verktøy med: Vann
 • Verktøy: Pensel, Rulle

Nordsjø pro lithurin 2 special 10l

Professional Lithurin 2 Spesial brukes som støvbinder til betong­flater i industri- og lagerlokaler, maskinhaller, på hageheller og fortausplater mm. Professional Lithurin 2 brukes i kombinasjon med Lithurin 1 eller alene ved bare støvbinding

Sentrale produktegenskaper
Professional Lithurin 2 Spesial brukes som støvbinder til betongflater i industri- og lagerlokaler, maskinhaller, på hageheller og fortausplater mm. Professional Lithurin 2 brukes i kombinasjon med Lithurin 1 eller alene ved bare støvbinding

Brukerveiledning
Ved behandling i to steg skal Professional Lithurin 2 Special påføres med myk børste på en «tørket over natten» Professional Lithurin 1 flate. Arbeid inn materialet i 20-30 minutter i flaten med børste for god absorbsjon. Ved behov fukt overflaten om den begynner å tørke. Fjern overskuddet med gumminal og børst jevnt med myk børste. Ved behandling i ett steg følges beskrivelsen over med unntak av Professional Lithurin 1. Ikke mal under +5 ºC.

Back To Top