skip to Main Content

Det henvises til Vedtektenes §7 Bygg og påbygg samt vedlikehold av påbygg er regulert i Vedtektenes § 8 Vedlikehold. Godkjent byggeprosedyre er utarbeidet av Arkitekt K. Helle og styret og justert på årsmøtet 03.05.18. Dokumentet finnes på hjemmesiden her…

Godkjente planløsninger for utbygging på kjøkkensiden (vedtatt årsmøtet 22.11.00) og hagesiden (vedtatt årsmøtet 29.04.04) finnes på hjemmesiden her….

Back To Top