skip to Main Content

Det har vært enkelte spørsmål om hvordan LLV forholder seg til eventuelle fuktproblemer hos de som har senket kjellergulvet.

Alle slike inngrep i bygningsstrukturen er selvfølgelig den enkeltes ansvar. Styret ønsker å presisere dette overfor beboerne:

•    I forbindelse med rehabilitering av drensledninger i LLV, er nye drensrør montert i samme høyde som opprinnelig drenssystem. Dreneringen er avhengig av fall ut til kommunalt overvannssystem, og det er derfor ikke mulig å senke nytt drenssystem rundt de enkelte bygningene.

•    Nytt drenssystem monteres minimum 20cm lavere enn opprinnelig innvendig gulvnivå. Eventuell senkning av kjellergulv anbefales ikke og vil medføre risiko for fuktinntrengning.

•    Eventuell fuktinntrengning som følge av senkning av kjellergulv vil ikke bli akseptert som grunnlag for reklamasjon. Entreprenøren, Lille Langerud Velforening og OBOS Prosjekt as fraskriver seg alt ansvar for eventuelle skader/følgeskader som følge av dette.

Styret
13.11.2013

Back To Top