skip to Main Content

Nye levegger/utvendige skillevegger mellom boenhetene skal oppføres i henhold til godkjent tegning «Levegg» dato 16.05.2005. Levegger oppføres og vedlikeholdes av beboere i hver enkelt husrekke.

Last ned PDF-fil av tegning her!

levegg01

Back To Top