skip to Main Content

Nye levegger/utvendige skillevegger mellom boenhetene skal oppføres i henhold til godkjent tegning «Levegg» dato 16.05.2005. Levegger oppføres og vedlikeholdes av beboere i hver enkelt husrekke.

Se hvordan du går frem i våre byggeprosedyrer…

Prosedyre for oppsetting av levegg

  1. Beboer varsler styret skriftlig om bygging av levegg.
  2. Byggherre har ansvaret for at utførende aktør følger godkjente tegninger uten endringer. Levegg skal oppføres i tre og beises i farge angitt av styret.
  3. Samme aksemål gjelder for plassering av levegger som for det resterende byggverk. Levegg skal stå midt i lengdeakse på eksisterende vegg, før det ble montert fasadeisolasjon. Der det er hekk som tomteskiller skal denne plasseres i samme akse.
  4. Byggherre er ansvarlig for å sette området rundt i stand igjen. Det vil for eksempel si terrasse, beplantning, gress, stier, hekk mm som er blitt påvirket av byggearbeidene.
  5. Levegg skal vedlikeholdes av eier. LLV har ingen forpliktelser for disse. Eier skal vedlikeholde slike installasjoner på lik linje med bygningsmassen forøvrig. Forfall respekteres ikke og kan føre til erstatningsansvar.

Last ned PDF-fil av tegning her!

levegg01

Back To Top