skip to Main Content

Godkjente planer for utforming og plassering av boder ble vedtatt på årsmøtet 22.11.2000, og senere godkjent av Plan og bygningsetaten. Ved oppføring av boder i henhold til planløsninger godkjent av årsmøtet, har styret fullmakt til å godkjenne den enkelte søknad.
Kostnader ved oppføring og vedlikehold av boder bæres av den enkelte eier. Vedlikehold av boder er regulert i vedtektene. Andre bygg og påbygg enn de som er nevnt over, skal godkjennes av årsmøtet etter forutgående behandling av styret. Godkjente tegninger ligger på hjemmesiden eller kan fås ved henvendelse til styret. Bodene kan ikke omsettes utenfor LLV. Hver boenhet kan ha én bod i fellesarealene. Det forutsettes at ende-leilighetene benytter sin endevegg til bod.

 

Back To Top