skip to Main Content

Utbygging

Årsmøtet har vedtatt byggeprosedyrer og tegninger for utbygging av leilighetene. Endel informasjon finner du her på hjemmesiden, resten kan du få ved å henvende deg til styret.  

Boder

Retningslinjer for boder plassers på LLVs område. Det er på vårt fellesområde satt opp flere uteboder for privat regning. Plassering, størrelse og utseende er regulert gjennom tegninger godkjent av LLV.

Senking av kjellergulv

Det har vært enkelte spørsmål om hvordan LLV forholder seg til eventuelle fuktproblemer hos de som har senket kjellergulvet. Alle slike inngrep i bygningsstrukturen er selvfølgelig den enkeltes ansvar. Styret ønsker å presisere dette overfor beboerne.

Levegger

Nye levegger/utvendige skillevegger mellom boenhetene skal oppføres i henhold til godkjent tegning “Levegg” dato 16.05.2005. Levegger oppføres og vedlikeholdes av beboere i hver enkelt husrekke. Last ned PDF-fil av tegning her!

Back To Top