skip to Main Content

Behov for oppdaterte eieropplysninger

Til alle medlemmer av Lille Langerud Velforening

 

BEHOV FOR OPPDATERTE EIEROPPLYSNINGER

Velforeningen går fra 2020 over til et nytt husleiesystem hos OBOS. OBOS vil samtidig stå for inn-melding av nødvendige opplysninger til skattemyndighetene. For å få tilgang til disse systemer har vi behov for å innhente oppdaterte eieropplysninger fra medlemmene

Velforeningen har for mange av dere kun registrert en eier av boligen, selv om det kan være flere eiere. Dette betyr bl.a. at deres andel av fellesformue, gjeld m.v. kun er meldt inn til skatte-myndighetene på et navn pr. bolig, og at dere selv må rette opp skattemeldingen dersom dere skal fordele beløpene på flere eiere (f.eks. på ektefeller og/eller samboere).

Vi ber derfor å få følgende opplysninger fra alle våre medlemmer:

  • Navn på samtlige eiere av boligen pr.d.d., dvs. hvem som er tinglyst som eier(e) av boligen
  • Fødsel – og personnummer (11- siffer) for samtlige eiere.

Jeg ber dere sende meg disse opplysninger innen 01.11. d.å.. Opplysningene kan sendes på mail til: [email protected]  eller leveres meg direkte.

Har dere spørsmål kan jeg kontaktes på mail eller på telefon 950 32 015

 

Lille  Langerud,  21.10..2019

 

Knut Egger

Forretningsfører

Back To Top