skip to Main Content

Velkommen til Lille Langerud Velforening

Byggingen av husene i Lille Langerud Velforening fant sted i perioden 1947 – 1949. De var tegnet og prosjektert av arkitekt Kirsten Sinding Larsen, og var som de fleste fellesskap av denne type på den tiden organisert som et Sambyggerlag med aksjeleiligheter.

På slutten av 1970 tallet, da det var som mest populært å løse opp borettslag og sambyggerlag, ble også Lille Langerud Sambyggerlag oppløst. Alle husene ble selveiere, og fikk tildelt sin egen tomt med eget gårds- og bruksnummer. Fellesarealene ble også registrert med egne gårds- og bruksnummer….

lillelangerud_logo

Lille Langerud Velforening som ble kåret til Norges hyggeligste nabolag 2015!

new_logo_top (1) RadioNorge_logo

[/vc_row]

 

 

Back To Top